Vi kan dessverre ikke gi personlig veiledning over telefonen, mail eller Facebook. Vår kapasitet ikke gir rom for dette. 

Vi kommer gjerne til deg og du er alltid velkommen hos oss


Ønskes vår veiledning, kan du bestille betalt konsultasjon gjennom e-post: post@frivollgaard.no beskriv utfordringen så godt som mulig.