Vi kan dessverre ikke gi personlig veiledning over telefonen, mail eller Facebook. Vår kapasitet ikke gir rom for dette. 


Ønskes vår veiledning, kan du bestille en betalt konsultasjongjennom e-post: post@frivollgaard.no beskriv utfordringen så godt som mulig.  0047 911 50 401

post@frivollgaard.no

Vinjeveien 301 9311 Brøstadboten 

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED