Vi tar i mot bestilling av kjøtt

fra 1. juli til 31. september


Helt slakt 

Halvt slakt 

Partert


Kommer direkte i fra slakteriet må hentes samme dag


For kjøttips se her

Bestilling må inneholde om det skal være helt, halvt eller partert. Navn, adresse og telefon

Det må betales inn et depositum på 1/3 av prisen


Slaktet må hentes på gården, eller kan leveres ved ekstra tillegg i prisen. Bestilling sendes på e-post

Bildet tatt fra nett