OBS OBS!

I forbindelse med besøk på gården vil vi gjøre oppmerksom på at det vil ikke være mulig å besøke dyrene inni fjøsen grunnet smitteværn

Velkommen til oss  Vi har fortsatt sau i utmarka! Vær snill å hold hunden i bånd! Vi har ingen dyr å miste  

Våre sau har orange øremerker og halsbånd Noen av dem har på slips! 

Blått slips= 1 lam

Ingen slips = 2 lam

Grønt slips = 3 lam