Velkommen til oss 

2021 

Vinter/ vårens kurs, vi forholder oss til gjeldene regelverk i fbm C19.

Lyda er brekreftet drektig, valper ventes i mars 


Vi har utfordringer med mobilversonen av nettstedet! Beklager  så mye, vi jobber med saken. 

OBS OBS!

I forbindelse med besøk på gården vil vi gjøre oppmerksom på at det vil ikke være mulig å besøke dyrene inni fjøsen grunnet smitteværn