Her kommer info om villsauen og hvordan vår villsau har det