Dette er en produksjonssau som er avlet fram for å få en best mulig sau. Den produserer tunge lam med god slaktevekt. Sauen er av den tygre typen der mordyrene er 80-100 kg. Den har god tilvekst på lammene, der ungsauene klarer sommerbeite to lam og voksensauen kan gå med 3. Den er en god melker og har et godt morsinstinkt. 

Den er lite sosial annet enn med sin bonde, den er enkel å håndtere, men den kan også være sta. Den har ikke like godt flokkinstinkt og sprer seg mer enn de andre rasene for å utnytte beite slik at de får det aller beste hele tiden. De går gjerne i flokker på 2-4 dyr med lam. Den er ofte er sky o gønsker å løpe bort så snart det kommer fremmede folk.  


Bruk av NKS som treningsdyr

Sauen er tyngre å trene på og vanskeligere å flytte. Vi bruker ikke disse på unghundene eller starthunder. Siden rasen også er tyngre i kroppen blir de fortere slitne. Sommertid har vi gjerne noen tom sauer gående på innmark med kopplammene og er da våre treningsdyr. De er fine å bruke for en trent hund og enkle og dele. 

Til venstre lam kommet hjem fra beite i begynnelsen av september. Trillingsett 67,67 og 74 kg 

Lammene var født 20.04 og slipt på beite i beg mai. Slaktevekt på den største 41,5 kg E klasse