Ken-Are 

Har drevet med sau siden 1997 og har 250 vinterfora. Er medlem i Senja Værring og er opptatt av god avl på sau.


Fikk første gjeterhund i 2000 og har drevet aktivt med gjetning siden da. Både i hverdagen, sank og på konkurransebanen. 


Utdannet som gjeterhund instruktør i 2010 og som dommer i 2012. 


Deltatt på NM i gjeterhundarbeid