Vi tar i mot bestilling av kjøtt

fra 1. juli til 31. september


Helt slakt 

Halvt slakt 

Partert


Kommer direkte i fra slakteriet må hentes samme dag eller leveres etter avtale. Sjekk REKO ringen Finnsnes, her finner du også mange andre lokale produsenter.


For kjøttips se her

Bestilling må inneholde om det skal være helt, halvt eller partert. Navn, adresse og telefon

Det må betales inn et depositum på 1/3 av prisenBildet tatt fra nett