Det vi legger vekt på i en god gjeterhund er en hund som kan lese sauen og behandle sauen pent. En hund som er samarbeidsvillig og selvstendig. Når vi trener opp egne hunder, ser vi først og fremst på hva hunden gjør naturlig selv og hvor styrkene i hunden sitter. Å jobbe med de sterke sidene i hunden gjør hunden også trygg på seg selv og sin oppgave. Vi gjør så godt vi kan for å jobbe mest mulig positivt med hundene. Det skal ikke glemmes at god dyrevelferd er for både hund og sau, hundene elsker jobben sin og sauen skal gjetes og ikke jages. 

En god gjeterhund kan defineres som så mye. Hvordan sankeforholdene de ulike plassene i landet er spiller inn på hva man vektlegger og ønsker i hunden sin. Vi er så heldige at vi har både fjell, "veistikke skog" store områder og mindre uoversiktlige områder. På sistnevnte plasser er vi helt avhengige av å ha en hund som vi kan stole på og har evne til å jobbe selvstendig.


God fysikk er avgjørende og hundene våre trenes gjennom hele året. Vi er heldige som har ujevnt terreng og hundene  får bevege seg fritt. Det er alltid mange timer trening på hundene, og det er trening trening og atter trening som skal til for å lykkes.