Det jeg legger vekt på i en god gjeterhund er en hund som kan lese sauen og behandle sauen pent. En hund som er samarbeidsvillig og selvstendig.


Ved opptrening av egne hunder, ser jeg først og fremst på hva hunden gjør naturlig selv, og hvor styrkene i hunden sitter. Å jobbe med de sterke sidene i hunden gjør hunden også trygg på seg selv og sin oppgave. Å få la valpene/ unghundene "leke" seg, bli kjent med sauens bevegelse. Finne riktig avstand, og få rett flyt er en del av grunntreningen. Alt som kan forsterkes av det som ligger naturlig i hunden, prioriteres før lydigheten legges inn. Utvikling og progresjon skjer i noen tilfeller fort, andre ganger tar det lengre tid.

Det skal ikke glemmes at god dyrevelferd er for både hund og sau, hundene elsker jobben sin og sauen skal gjetes og ikke jages. 


All trening av valp, unghund og voksen hund er individtilpasset. Alle hunder er ulike på lik linje som oss mennesker. 

En god gjeterhund kan defineres som så mye. Hvordan sankeforholdene de ulike plassene i landet er spiller inn på hva man vektlegger og ønsker i hunden sin. På Dyrøya er vi så heldige at vi har både fjell, "veistikke skog" store områder og mindre uoversiktlige områder. På sistnevnte plasser er jeg helt avhengige av å ha en hund som jeg kan stole på og har evne til å jobbe selvstendig.


God fysikk er avgjørende og hundene trenes gjennom hele året. Er heldig som har ujevnt terreng og hundene får bevege seg fritt. Det er alltid mange timer trening på hundene, og det er trening trening og atter trening som skal til for å lykkes.