Livdyr til salgs av:

Norsk kvit sau, gammelnorsk sau (villsau) og svartfjes.

Søyer født 2021 til salgs. 

Norsk kvit sau og svartfjes med stamtavle 

Villsau renraset uten stamtavle 

Veiledende pris finner du på Norsk sau og geit Svartfjesen har gått i flokk hele beitesesongen og har et godt flokkinstinkt. De går sammen i vinterhalvåret og har kun vært inne i lammesesongen 2021. 2022 vil de lamme ute.